martes, 10 de julio de 2018

lunes, 9 de julio de 2018

O esforzo como clave do éxito

E este audiovisual está dirixido a toda a comunidade educativa porque o esforzo sempre debe ser a clave do éxito e non tan só acadar as metas en si mesmas. Moitas veces se educa na simple necesidade de obtención de  resultados e non no gusto polas aprendizaxes ou no fortalecemento desa capacidade de esforzo, sacrificio, constancia,... tan necesarias hoxe en día ó longo do proceso da vida. Quizais por iso é imprescindible educar na resistencia á frustración e na persistencia tomando o gusto polo saber como un piar fundamental.

Formas de traballar o coñecemento das emocións e sentimentos

Un exemplo claro de como se veu traballando dende Orientación educativa co libro do "Emocionario" tanto no CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso como no CEIP de Manzaneda durante este tempo atrás son os que seguen. Porque consideramos de vital importancia o coñecemento e achegamento ó significado das emocións e sentimentos ante as diferentes situacións da vida para que o alumnado sexa quen de ter habilidades socioemocionais.Obradoiro: realizar actividades de lecer en familia

E dende a Orientación educativa do CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso, CEIP de Manzaneda e IES Xermán Anchochea Quevedo tivo lugar un obradoiro de actividades de lecer en familia no Centro de Interpretación Santa Leonor. Este pretendeu ante todo fomentar momentos de lecer interxeracionais e concienciar sobre a importancia que isto ten no proceso psicoevolutivo do alumnado. Tamén e previamente tivo lugar unha charla-coloquio que pretendía fomentar a educación en igualdade de xénero.
Lecturas sobre as emocións e os sentimentos

Nalgunhas clases estivemos a comprender o significado dalgunhas emocións e sentimientos grazas á lectura de libros como o "Emocionario" ou o "Laberinto del alma".
Idea para mellorar o clima de clase

Porque o clima de clase comeza mellorando polo cambio no comportamento dun/ha mesmo/a. Neste audiovisual aparecen algunhas ideas do alumnado para que esto aconteza.